ReAttach voor Autisme / E-book GRATIS download

E-book

Paula Weerkamp-Bartholomeus
Autism: is there a place for ReAttach Therapy?
E-book publicatie mei 2018 GRATIS te downloaden

Autism: is there a place for ReAttach therapy? A promotion of natural self-healing through emotions rewiring

Gedrukte versie bestellen

Autisme weerspiegelt een normale fase in de ontwikkeling: de pre-conceptuele fase. ReAttach activeert individuen die gediagnosticeerd zijn met een autisme spectrum stoornis om de volgende fase in ontwikkeling in te gaan: de conceptuele fase. Het diagnostiseren van een normale fase in de ontwikkeling als een stoornis, vind ik erg vreemd. Er is veel overlap tussen de aspecten van autisme en symptomen die we zien bij andere klinische beelden in de klinische neuropsychiatrie. Alle psychiatrische diagnoses zijn representaties van symptoom netwerken: ze zijn met andere woorden gebaseerd op de klachten van die client en hoe deze tegelijkertijd voorkomen of met elkaar samenhangen.

Sommigen van ons kunnen wel eens ReAttach gebruiken om hen te helpen een volgende stap te kunnen zetten in hun ontwikkeling. Daar is ReAttach voor ontwikkeld en daar is ReAttach ook voor bedoeld: om je te helpen jezelf te ontwikkelen.

Paula Weerkamp-Bartholomeus