Privacy Verklaring

ReAttach Academy verzorgt de centrale aanmelding van de ReAttach Opleidingen en vraagt bij de aanmelding of u akkoord gaat met het verstrekken van uw naam en email aan de opleider, wanneer deze niet ReAttach Academy zelf is, en of u akkoord gaat met opname in het kwaliteitsregister. U kunt ook zelf aangeven welke gegevens in het kwaliteitsregister mogen worden opgenomen. Om uw accreditatie te kunnen verzorgen vragen wij u uw lidmaatschapnummer van de beroepsvereniging waar u accreditatie van wilt ontvangen. Wij geven de namen en lidmaatschapnummers van cursisten die voor accreditatie in aanmerking komen door aan de betreffende beroepsvereniging.

Alle geregistreerde cursisten, therapeuten en opleiders zijn aangesloten van Stichting ReAttach Therapy International die zorg draagt voor kwaliteitstoetsing en het kwaliteitsregister. Wij verwerken voor cursisten, therapeuten en opleiders geen persoonsgevens van derden.

De privacy verklaring van Stichting ReAttach Therapy International
vind u hier

PRIVACY STATEMENT

Stichting ReAttach Therapy International, vertegenwoordigd door Paula Weerkamp-Bartholomeus,
voorzitter, Kerkplein 2, 6367 ER Voerendaal,

Verklaart hierbij het volgende:

Geregistreerde cursisten, therapeuten en opleiders verstrekken in het kader van hun registratie in het kwaliteitsregister hun naam, adresgegevens en email aan Stichting ReAttach Therapy International.
Bij de registratie wordt toestemming gevraagd om gegevens in het kwaliteitsregister op https://reattachregister.org op te nemen. Geregistreerden kunnen aanvinken welke gegevens zij in het register willen laten opnemen. Deze gegevens kunnen zij wijzigen door een email te sturen naar reattachfoundation@gmail.com.

Geregistreerden zijn aangeslotenen van Stichting ReAttach Therapy International. Stichting ReAttach Therapy
International gebruikt de verstrekte gegevens om:

 • geregistreerden uit te nodigen voor de jaarlijkse bijeenkomst van aangeslotenen die georganiseerd wordt in de vorm van het ReAttach Congres of een mini-symposium.
 • geregistreerden te informeren over nieuwe ontwikkelingen door middel van een nieuwsbrief waarvoor afgemeld kan worden.
 • het Vakblad voor ReAttach toe te sturen
 • geregistreerde therapeuten en opleiders jaarlijks te factureren voor de kwaliteitsregistratie (op dit moment  bedraagt de therapeuten registratie 95 euro per jaar).


Stichting ReAttach Therapy International verwerkt GEEN identificeerbare persoonsgegevens voor geregistreerde cursisten, therapeuten of opleiders. De data die gebruikt worden om de kwaliteitstoetsing te evalueren zijn volledig geanonimiseerd en niet terug te herleiden naar de persoon die de enquête heeft ingevuld. In dit verband  is Stichting ReAttach Therapy International GEEN BEWERKER van persoonsgegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (definitie Artikel 1).

Hiervoor worden de volgende maatregelen worden ingezet:
De vragenlijsten die wij gebruiken om de kwaliteit van de ReAttach methodiek te evalueren zijn zodanig gebouwd dat de privacy van de persoon die de vragen invult volledig geborgd is.

PRIVACY STATEMENT

Stichting ReAttach Therapy International, vertegenwoordigd door Paula Weerkamp-Bartholomeus,
voorzitter, Kerkplein 2, 6367 ER Voerendaal,

Verklaart hierbij het volgende:

Geregistreerde cursisten, therapeuten en opleiders verstrekken in het kader van hun registratie in het kwaliteitsregister hun naam, adresgegevens en email aan Stichting ReAttach Therapy International.
Bij de registratie wordt toestemming gevraagd om gegevens in het kwaliteitsregister op https://reattachregister.org op te nemen. Geregistreerden kunnen aanvinken welke gegevens zij in het register willen laten opnemen. Deze gegevens kunnen zij wijzigen door een email te sturen naar reattachfoundation@gmail.com.

Geregistreerden zijn aangeslotenen van Stichting ReAttach Therapy International. Stichting ReAttach Therapy
International gebruikt de verstrekte gegevens om:

 • geregistreerden uit te nodigen voor de jaarlijkse bijeenkomst van aangeslotenen die georganiseerd wordt in de vorm van het ReAttach Congres of een mini-symposium.
 • geregistreerden te informeren over nieuwe ontwikkelingen door middel van een nieuwsbrief waarvoor afgemeld kan worden.
 • het Vakblad voor ReAttach toe te sturen
 • geregistreerde therapeuten en opleiders jaarlijks te factureren voor de kwaliteitsregistratie (op dit moment  bedraagt de therapeuten registratie 95 euro per jaar).


Stichting ReAttach Therapy International verwerkt GEEN identificeerbare persoonsgegevens voor geregistreerde cursisten, therapeuten of opleiders. De data die gebruikt worden om de kwaliteitstoetsing te evalueren zijn volledig geanonimiseerd en niet terug te herleiden naar de persoon die de enquête heeft ingevuld. In dit verband  is Stichting ReAttach Therapy International GEEN BEWERKER van persoonsgegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (definitie Artikel 1).

Hiervoor worden de volgende maatregelen worden ingezet:
De vragenlijsten die wij gebruiken om de kwaliteit van de ReAttach methodiek te evalueren zijn zodanig gebouwd dat de privacy van de persoon die de vragen invult volledig geborgd is.

Artikel 1. Definities

1.1 Naast de wettelijke definities hebben de volgende termen de volgende betekenis:
“AP” Autoriteit Persoonsgegevens, ook College Bescherming Persoonsgegevens genoemd, de toezichthoudende autoriteit voor de naleving van de geldende privacywetgeving; “AVG” Algemene Verordening Gegevensbescherming, voluit: Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
“Persoonsgegevens” alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die Stichting ReAttach ontvangt van of verwerkt voor cursisten, therapeuten of opleiders.

Stichting ReAttach Therapy International

Naam: Functie: Datum:
Paula Weerkamp Voorzitter 15 maart 2018
Handtekening:PRIVACY STATEMENT

Stichting ReAttach Therapy International, vertegenwoordigd door Paula Weerkamp-Bartholomeus,
voorzitter, Kerkplein 2, 6367 ER Voerendaal,

Verklaart hierbij het volgende:

Geregistreerde cursisten, therapeuten en opleiders verstrekken in het kader van hun registratie in het kwaliteitsregister hun naam, adresgegevens en email aan Stichting ReAttach Therapy International.
Bij de registratie wordt toestemming gevraagd om gegevens in het kwaliteitsregister op https://reattachregister.org op te nemen. Geregistreerden kunnen aanvinken welke gegevens zij in het register willen laten opnemen. Deze gegevens kunnen zij wijzigen door een email te sturen naar reattachfoundation@gmail.com.

Geregistreerden zijn aangeslotenen van Stichting ReAttach Therapy International. Stichting ReAttach Therapy
International gebruikt de verstrekte gegevens om:

 • geregistreerden uit te nodigen voor de jaarlijkse bijeenkomst van aangeslotenen die georganiseerd wordt in de vorm van het ReAttach Congres of een mini-symposium.
 • geregistreerden te informeren over nieuwe ontwikkelingen door middel van een nieuwsbrief waarvoor afgemeld kan worden.
 • het Vakblad voor ReAttach toe te sturen
 • geregistreerde therapeuten en opleiders jaarlijks te factureren voor de kwaliteitsregistratie (op dit moment  bedraagt de therapeuten registratie 95 euro per jaar).


Stichting ReAttach Therapy International verwerkt GEEN identificeerbare persoonsgegevens voor geregistreerde cursisten, therapeuten of opleiders. De data die gebruikt worden om de kwaliteitstoetsing te evalueren zijn volledig geanonimiseerd en niet terug te herleiden naar de persoon die de enquête heeft ingevuld. In dit verband  is Stichting ReAttach Therapy International GEEN BEWERKER van persoonsgegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (definitie Artikel 1).

Hiervoor worden de volgende maatregelen worden ingezet:
De vragenlijsten die wij gebruiken om de kwaliteit van de ReAttach methodiek te evalueren zijn zodanig gebouwd dat de privacy van de persoon die de vragen invult volledig geborgd is.

Artikel 1. Definities

1.1 Naast de wettelijke definities hebben de volgende termen de volgende betekenis:
“AP” Autoriteit Persoonsgegevens, ook College Bescherming Persoonsgegevens genoemd, de toezichthoudende autoriteit voor de naleving van de geldende privacywetgeving; “AVG” Algemene Verordening Gegevensbescherming, voluit: Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
“Persoonsgegevens” alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die Stichting ReAttach ontvangt van of verwerkt voor cursisten, therapeuten of opleiders.

Stichting ReAttach Therapy International

Naam: Functie: Datum:
Paula Weerkamp Voorzitter 15 maart 2018
Handtekening: