Als praten niet helpt… ReAttach

ReAttach: een nieuwe schema therapie voor volwassenen en kinderen

Paula Weerkamp-Bartholomeus

k11Als mensen uit balans raken en psychische klachten ontwikkelen lijkt het vaak alsof de problemen alleen maar erger worden. Angsten, depressieve gevoelens en  prikkelbaarheid nemen toe. Het kan ook voelen alsof uw lontje steeds korter wordt, u het overzicht verliest of  het gevoel heeft dat u het leven zwaar voor u is.

ReAttach interventie is gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Het resultaat is dat u minder problemen ervaart in het dagelijks functioneren. De kortdurende interventie helpt u, uw partner, of  kind uit de negatieve spiraal te komen. Er ontstaat perspectief en ruimte voor groei.

ReAttach is een jonge interventie met veelbelovende resultaten.
Bij volwassenen wordt het verwerken van meerdere zintuiglijke prikkels tegelijk gestimuleerd en u krijgt denk opdrachten. Hierdoor leert u snel en adequaat spanning en gebeurtenissen te relativeren en verwerken. Inhoudelijk werkt u aan het beeld dat u heeft van uzelf in relatie met de belangrijkste personen in uw leven. Overlevingspatronen die een negatieve invloed hebben op uw dagelijks functioneren (schema’s) maken plaats voor beter aangepast gedrag.
ReAttach voor Kinderen en Jeugdigen is een gezinsinterventie. Bij kinderen  worden ouders intensief betrokken en wordt de therapie qua vorm en inhoud aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd. Het betrekken van ouders vergroot het positieve effect van ReAttach. Ouders kunnen een aantal oefeningen doen bij zichzelf of hun kind die eraan bijdragen dat het ook na het ReAttach traject goed blijft gaan.

Meer informatie over de meest actuele stand van zaken m.b.t. publicatie en onderzoek:
Onderzoek en publicatie
Workshops, lezingen en trainingen

Als u een collega zoekt die de opleiding ReAttach heeft gevolgd vindt u dat via deze link:
ReAttach Nederland

Als u zich deze interventie (als professional) wilt eigen maken kunt u op deze website kijken bij de pagina opleidingen.

clinicalneuropsychiatryaward
Clinical Neuropsychiatry Award
ReAttach methode krijgt wetenschappelijke waardering uit buitenland